LV EN RU
Elektronisks izdevums Attīstības Sadarbības Vēstis E-bulletin “Development Cooperation News”

Biedrība Zaļā Brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvu aktualizēšanā, izskaidrošanā un ieviešanā. Ar mērķi pilnveidot mūsu valsts sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī, esam izveidojuši izdevumu Attīstības Sadarbības Vēstis (ISSN 2256-0793), un elektroniskā formātā ir publicēti pieci numuri. Izdevums Attīstības Sadarbības Vēstis piedāvā piecas dažādas sadaļas: pozīcijas, notikumi, pieredze, viedokļi, resursi. Šīs sadaļas ir katrā izdevuma numurā. Izdevumu sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par izdevumu atbild Zaļā brīvība, par rakstu saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. ASV izdodam projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts, un Zaļā brīvība ir viena no projekta dalīborganizācijām. To enrich awareness of society and policymakers in Latvia about global interconnection, challenges and initiatives to solve them both globally and locally Green Liberty has published electronic information bulletin Development Cooperation News (DCN) (ISSN 2256-0793). DCN has five issues and features current development cooperation topics from the perspective of practitioners, opinion leaders and policy-makers. This global and local news is published in the section EVENTS that jointly with other sections: POSITIONS, EXPERIENCE, OPINIONS, and RESOURCES shapes the structure of DCN.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2018-02-21 15:06:00
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība