Migrācija

2011.gada 5.decembrī Eiropas Savienības mājas 2.stāvā risinājās pēdējais „Pasaules Sarunas” cikla pasākums, kura tēma bija MIGRĀCIJA.

Pasaules sarunas laikā tika meklēti skaidrojumi un atbildes, kādas šobrīd ir globālās migrācijas tendences, kad migrācija ir brīvprātīga un kad tā ir piespiedu un kā migrācija ir saistīta ar attīstības sadarbību.

Diskusijā piedalījās Ilmārs Mežs (Starptautiskā Migrācijas organizācija), Anda Grīnberga (Ārlietu ministrija), Sandra Zalcmane (organizācija Patvērums „Drošā māja”), kā arī citi interesenti. Sarunu vadīja Linda Jākobsone (Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS) un Ilze Saleniece (GLEN Latvija).

Sarunas laikā tika apskatītas:
• Globālās migrācijas tendences,
• Dažāda veida migrācijas līmeņi, tipi,
• Brīvprātīgā un/vai piespiedu migrācija,
• Kādi ir iespējamie risinājumi (ES piedāvājumi, Latvijas oficiālais viedoklis). Kuri risinājumi mums ir pieņemami?

Migrācija nav svešs termins mums visiem. Latvijā šo jautājumi īpaši izjūtam dēļ nu jau vairākus gadus novērotā emigrācijas viļņa, kuru veicina ekonomiskie izaicinājumi. Dažādas demogrāfiskās tendences, pieaugošās globālās ekonomikas integrācija liecina, ka migrācija būs aizvien lielāks izaicinājums visos pasaules reģionos.

Migrācija ir pārvietošanās no vienas teritorijas, valsts, pasaules daļas uz citu. Valsts robežās tā būs iekšējā migrācija, pārcelšanās uz citu valsti – ārējā migrācija. Tā ir gan piespiedu gan brīvprātīga ekonomisku, militāru, politisku, reliģisku vai citu iemeslu dēļ. Pasaulē migrācijas radītās sekas ir ļoti dažādas un daudzus izaicinājumus cenšas risināt, veicinot migrāciju.

Latvijā biežāk minētais migrācijas iemesls ir darba meklējumi. Tāpat dzirdam, ka Eiropā iedzīvotāju novecošanās dēļ būtu jāveicina darbaspēka imigrācija. No daudzām pasaules valstīm cilvēku emigrācija uz ES var būt izdevīga, īpaši saistībā ar spriedzes samazināšanos darba tirgū, līdzekļu pārskaitīšanu un migrantu devumu, kad tie atgriežas savās valstīs ar jaunām zināšanām un kapitālu. Tomēr liela skaita izglītotu jauniešu emigrācija atsevišķās valstīs un nozarēs var radīt „smadzeņu aizplūšanu” ar negatīvām sekām ekonomikai un valsts sociālajai attīstībai.

Pasaules migrācijas organizācijas aprēķini rāda, ka šodien ap 200 miljoniem cilvēku ir migranti, bet 700 miljoni pieaugušo aptaujās ir norādījuši, ka labprāt atstātu savas mājas un dotos dzīvot citur. Mums visiem ir jāapzinās, ka globālās migrācija aizvien pieaug un šīs tendences ievērojami ietekmē un ietekmēs izceļošanas un galamērķa valstis.

Diskusiju cikls „Pasaules Sarunas” ir iemantojis saukli „Ideālists nav naivs!”, lai atspoguļotu pasaules vajadzību pēc ideālistiem – cilvēkiem, kas tic labākai pasaulei un kas ar saviem darbiem aicina labākai pasaulei noticēt arī pārējos. Labāka sabiedrība un labāka pasaule ir mūsu visu atbildība, jo mēs esam mozaīkas gabaliņi, kas to būvē.

Pārmaiņas sāk indivīds.
Labas pārmaiņas sāk ideālists.
IDEĀLISTS NAV NAIVS.