Notiks starptautiska konference “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”

07. septembris, 2023

2023. gada 11. - 12. septembrī Rīgā, Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros notiks starptautiska konference “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”.

Tas būs vienas dienas pasākums, kurā aptuveni 100 pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktīvisti, valsts pārvaldes pārstāvji, tostarp no Eiropas Padomes struktūrām, akadēmisko aprindu un mediju pārstāvji no Eiropas Padomes valstīm tiksies, diskutēs, dibinās personīgus kontaktus, meklēs partnerus un tīklosies, lai attīstītu un stiprinātu pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņēmēju sadarbību reģionā, pievēršoties jautājumiem par demokrātijas, attīstības un miera izaicinājumiem un to savstarpējo saistību.

Konferences mērķis - paust pilsoniskās sabiedrības stingru apņemšanos vadīt pārmaiņas un veidot sociālo noturību, lai pasaule kļūtu mierīgāka. Demokrātijas ilgtspēja un konfliktu cēloņu novēršana reģionā ir labklājīgākas reģionālās attīstības pamatā. Demokrātijas ilgtspēja un konfliktu cēloņu novēršana reģionā ir labklājīgākas reģionālās attīstības pamatā.

Konferences rezultātā tiks izstrādātas politikas rekomendācijas, kas tālāk tiks virzītas Latvijas pārstāvju darbam Eiropas Padomes struktūrās, kā arī lēmumu pieņēmējiem un starptautiskajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tiks demonstrēta plaša pilsoniskās sabiedrības labās prakses piemēru daudzveidība, lai veicinātu dalīšanos un turpmāko praktisko iniciatīvu attīstību reģionā un ārpus tā.

Konference norisināsies angļu valodā, konferences programma pieejama šeit.

Konferenci organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Platforma Attīstības sadarbībai un Valsts kanceleja.

Par Latvijas Prezidentūru Eiropas Padomē

No 2023. gada 15. maija līdz 2023. gada 15. novembrim Latvija ir Eiropas Padomes prezidējošā valsts. Latvijas prezidentūras laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta šādām prioritātēm:

  • kopīgo demokrātisko vērtību un principu stiprināšana;
  • plašsaziņas līdzekļu brīvības, vārda brīvības veicināšana un Eiropas Padomes digitālās programmas virzība;
  • Eiropas Padomes reformu virzība.

Īstenojot šīs prioritātes, tiks ņemts vērā dzimumu līdzsvars un jauniešu un pilsoniskās sabiedrības iesaistes nozīme, lai stiprinātu demokrātiskos procesus Eiropā.