Veselība

Pasaules Sarunas par VESELĪBU

2011.gada 13.junijā ES Mājā, risinājās otrais „Pasaules Sarunas” cikla pasākums „Vai veselība ir izvēle?”. Mums bieži šķiet, ka veselība ir indivīdu izvēle – rūpēsies, būsi vesels. Taču nē, lielākas struktūras – globālā pārtikas industrija, vide, valsts likumi, piederība sociālai grupai – savā mērā veic šo izvēli mūsu vietā. Diskusijas laikā tiks meklēti risinājumi tam, kā padarīt veselību par mūsu izvēli.

Vesels indivīds ir sabiedrības interesēs, jo bez tā nav veselu ģimeņu, veselīgu demokrātiju un veselīgu ekonomiku. Turklāt, ir vērts apzināties, ka visi dzīvojam vienā globālā veselības telpā, kurā „neveselība” var izplatīties vēl ātrāk nekā jebkad iepriekš. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā plašāk – palīdzot citam, mēs palīdzam sev.

Sarunās pētījām vai veselība ir izvēle Latvijā, Burkina Faso un Malāvijā. Apskatījām tēmas kā indivīda atbildība rūpēs par savu veselību, vai pietiek ar indivīda atbildību bez sabiedrības atbalsta, kā arī par indivīdiem, kas iniciē pārmaiņas plašākas – lokālas, nacionālas, globālas – sabiedrības veselības uzlabošanā. Pasākumā piedalījās eksperti no ĢPSVA „Papardes Zieds”, Latvijas Medicīnas studentu asociācijas, biedrības „LAPAS”, kā skatījāmies Genoveva Keustermans (Malāviete, medicīnas studente Nīderlandē) web-reportāžu. Pasākuma dalībnieki tika aicināti piedalīties interaktīvās diskusijās un piedāvāt savus risinājumus globālām veselības problēmām.

Diskusiju cikls „Pasaules Sarunas” ir iemantojis saukli „Ideālists nav naivs!”, lai atspoguļotu pasaules vajadzību pēc ideālistiem – cilvēkiem, kas tic labākai pasaulei un kas ar saviem darbiem aicina labākai pasaulei noticēt arī pārējos. Labāka sabiedrība un labāka pasaule ir mūsu visu atbildība, jo mēs esam mozaīkas gabaliņi, kas to būvē.

Pārmaiņas sāk indivīds.
Labas pārmaiņas sāk ideālists.
IDEĀLISTS NAV NAIVS.