LV EN RU
15. mērķis: Dzīvība uz zemes

Lasīt stāstus:

Elgara Felča “Latvijas Permakultūras biedrība” stāsts

Zanes Ruģēnas “Zemes draugi” stāsts

Ģirta Strazdiņa “Latvijas Dabas fonda” stāsts

MĒRĶIS – aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Atslēgas vārdi: saldūdens ekosistēma, meži, tuksneši, kalni, bioloģiskā daudzveidība, malumedniecība, invazīvas svešzemju sugas

FILMAS

angļu valodā:

 

METODIKA

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

angļu valodā:

  • Dažādu mežu aizsardzība https://www.greenpeace.org/usa/forests/