LV EN RU
8. mērķis: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Lasīt stāstus:

- Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stāsts

Kristīnes Ungures “EcoEmi” stāsts

Līgas Efejas “Design Factory” stāsts

Baibas Altenas “Kokmaizītes” stāsts

MĒRĶIS – veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem.

Atslēgas vārdi: ekonomiskā izaugsme, ekonomikas produktivitāte, mazie un vidējie uzņēmumi, radošums un inovācijas, patēriņa un resursefektivitāte, jaunatnes nodarbinātība, darba ņēmēju tiesības, ilgtspējīgs tūrisms, piespiedu darba un verdzības izskaušana, vietējo finanšu attīstība.

Nodarbinātība un darba apstākļi, uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas attīstības modeļi.

FILMAS

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

METODIKAS

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

latviešu valodā:

angļu valodā: