LV EN RU
8. mērķis

8. MĒRĶIS Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem 8.merkis

Atslēgas vārdi: ekonomiskā izaugsme, ekonomikas produktivitāte, mazie un vidējie uzņēmumi, radošums un inovācijas, patēriņa un resursefektivitāte, jaunatnes nodarbinātība, darba ņēmēju tiesības, ilgtspējīgs tūrisms, piespiedu darba un verdzības izskaušana, vietējo finanšu attīstība.

Nodarbinātība un darba apstākļi, uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas attīstības modeļi.

Filmas (latviešu valodā):

Filmas (angļu valodā):

Metodikas (angļu valodā):

Piemēri (latviešu valodā):

Piemēri (angļu valodā):