LV EN RU
Iespējas organizācijām

ka var iesaistit nvo

Lai iesaistītos programmā, organizācijai ir jāatbilst 18 standartiem šādās jomās: drošība, vadība un brīvprātīgo darba novērtējums.

Organizācijai ir jāizstrādā stratēģiskais plāns un atbilstošas procedūras negadījumu novēršanai, jāspēj tikt galā ar negaidītiem notikumiem, jānodrošina darbinieku drošība.

Tai ir jānodrošina efektīva kandidātu identifikācija un atlase, līdztiesīga un godīga pieeja iespējām, ko nodrošina ES palīdzības brīvprātīgo programma; politika, kas nodrošina likumam atbilstošu brīvprātīgās personas datu aizsardzību; brīvprātīgā sagatavošana pirms aizbraukšanas un pārbaudes posms, kur tas ir attiecināms; līgums, kas nosaka pienākumus un atbildību, atbilstošus dzīves apstākļus brīvprātīgajiem visu līguma laiku.

Lai nodrošinātu atbilstošu rīcību sadarbības periodā ar brīvprātīgo, organizācijai ir jāsekmē ētikas kodeksa pieņemšana, kopīgu mērķu noteikšana un to sasniegšanas novērtēšana, noslēguma novērtējuma atskaite, kas kalpos par vadlīnijām brīvprātīgajiem, kurās jomās viņu darbība nākotnē ir jāuzlabo.

Video organizācijām: httpss://www.youtube.com/watch?v=yl3-aMr3jwQ&t=2s

Prezentācija par standartiem (angļu valodā): skatīt avotu

Standartu skaidrojums (latviešu valodā): skatīt avotu

Organizāciju pārbaudes lapa (angļu valodā): skatīt avotu

Brīvprātīgo meklēšana un sagatavošana (latviešu valodā): skatīt avotu

Projekti, to standarti un nozīme (latviešu valodā): skatīt avotu

Humānā palīdzība un sertifikācija: skatīt avotu

Humānās palīdzības projekti: skatīt avotu

Humānās palīdzības projektu vadības rokasgrāmata (02.2018.versija): skatīt avotu