LV EN RU
Baltijas projekts

LAPAS labās pieredzes multiplicēšanai tika īstenots Baltijas līmeņa projekts – to ieviesa Latvijas, Lietuvas un Igaunijas platformas ar Ziemeļu ministru padomes projekta līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros notika divi semināri Tallinā un Rīgā, kuros partneri iepazinās ar projekta progresu, Somijas labo praksi, stāstu metodes pielietošanu, kā arī plānoja aktivitātes.

Mini-kampaņā tika popularizēti apkopotie stāsti – katrā valstī viens katram no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Lietuvas stāsti pieejami šeit angļu valodā.

Igaunijas stāsti pieejami šeit angļu valodā.

Latvijas stāsti –  pieejami latviešu valodā un angļu valodā.

Projekta ietvaros ir izveidota arī fotogrāfiju datu banka, ko drīkst brīvi izmantot komunikācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Mācību un izziņas darbam ir izveidota publikācija, kas veidota kā kartiņu kopa – katrs no stāstiem ir izmantojams arī atsevišķi – Latvijas stāsti, Lietuvas stāsti, Igaunijas stāsti.