LV EN RU
Humanitārā palīdzība

Projekts “Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās”

(More and Better EU Aid Volunteers: enhancing technical capacity of European organisations and improving opportunities for EU citizens to participate in humanitarian aid actions)

Projekta mērķis ir stiprināt nosūtītājorganizāciju kapacitāti humānās palīdzības darbībās, kā arī atbalstīt nosūtītājorganizācijas standartu un procedūru sagatavošanā.

Specifiskie mērķi ir:
1) informēt un iesaistīt ES Palīdzības brīvprātīgo (EU Aid Volunteers) iniciatīvā 3 platformas un vismaz 38 organizācijas;
2) Stiprinat 38 organizāciju kapacitāti humānās palīdzības darbībās (Humanitarian Action) un ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvā;
3) stiprināt sadarbību un kopīgu mācīšanos, komandas darbu.

Latvijā projekta pirmajā posmā 2017.gadā tika apzinātas ieinteresēto NVO vajadzības un apmācīti vietējie treneri.

Projekta otrajā posmā 2018.gadā notiks ieinteresēto organizāciju mācības – 29.10., 8.11., 9.11., informācijas izplatīšana par humānās palīdzības projektu iespējām, un noslēguma konference 5.decembrī Itālijā.

Mācību programma pieejama šeit: darba kārtība

Pieteikties mācībām šeit (iespējams apmeklēt atsevišķas dienas): httpss://ej.uz/9nxz

vai atsevišķi tās, kas interesē tieši Jūs. Dalībnieki no reģioniem var pieteikties ceļa izdevumu segšanai. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

plakats_macibas_2_PDF-1

Projekta rezultātā Latvijā tiks sagatavoti 2 treneri, apmācīti 12 darbinieki no NVO, ar informatīvo kampaņu sasniegti vismaz 600 cilvēki.

Pēc projekta noslēguma visa informācija par sertificēšanās iespējām un brīvprātīgo darbu būs pieejama LAPAS mājas lapā.

Projektu finansē Eiropas Komisija un līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.