LV EN RU
IAM projekts

Ilgtspējīgas attīstības mērķi – IAM kopš 2015. gada ir globālās attīstības ietvars, kam jābūt integrētam arī nacionālā līmenī.

Kopš 2014. gada un post-2015 procesa LAPAS koordinē starpnozaru sadarbību IAM jomā – sabiedrības informēšanas kampaņas, labās prakses apkopošanu, analīzi un interešu aizstāvību.

2018. gadā Latvija sniedza ziņojumu ANO par IAM ieviešanu Latvijā. LAPAS sagatavoja papildus ziņojumu par NVO viedokli par IAM ieviešanu un sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā Latvijā. Tas tika izplatīts starptautiski gan ANO pasākumā, kurā LAPAS direktore līdzziņoja ekonomikas ministram paneļdiskusijā.

Ziņojums pieejams angļu valodā un latviešu valodā.

Lai sekmētu sabiedrības izpratni par IAM un tos glokalizētu, LAPAS apkopoja 34 cilvēkstāstus – divus par katru IAM, atspoguļojot kā IAM tiek ieviesti lokālā līmenī dažādās nozarēs jau tagad. Šie cilvēkstāsti parāda arī NVO sektora pozitīvo un nenovērtējamo ieguldījumu attīstībā.

Cilvēkstāsti lasīšanai un izdrukai – katrs stāsts atsevišķi, pieejami latviešu  valodā un angļu valodā.

Lai turpinātu Nacionālajā Brīvprātīgajā ziņojumā secināto, LAPAS organizēja starpnozaru semināru par IAM ieviešanu, kurā piedalījās vairāk kā 40 dažādu nozaru pārstāvji, kā arī liela daļa prezentēja savus viedokļus.

Lasiet darba kārtību un dalībnieku viedokļus – privātā sektora pozīcija (A. Alksne), akadēmiskā sektora pozīcija (B.Bela, E.Felcis), NVO un sabiedrības pārstāvju pozīcija (B.Moļņika, I.Belousa, K.Grīnbergs, M.Jēkabsone), valsts pārvaldes pozīcija (P.Vilks, E.Cilinskis).

IAM tika popularizēti arī festivālā LAMPA 2018, organizējot divus pasākumus – labo prakšu prezentāciju un diskusiju politiķiem. Abu pasākumu rezultāti ir apkopoti un tiks izmatoti tālākai komunikācijai. Arī Globālās izglītības nedēļas 2018 materiāli tika izplatīti caur šo prizmu – skat.vairāk sadaļā.

Lai popularizētu Latvijas labo praksi darbā ar IAM, ir izveidots atsevišķs ziņojums, kas izplatīts starptautiski. Tas pieejams angļu valodā šeit.

Informācijas kampaņa sasniedza vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju.

Aktivitātes ieviestas ar Eiropas Komisijas, Francijas attīstības aģentūras, Forus, LR Ārlietu ministrijas atbalstu.