LV EN RU
IAM koalīcija

IAMkoalicija_logo_LV-horiz

2019. gada 31. oktobrī tika dibināta nacionālā Starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai. Vairāk par pasākumu šeit.

40 dalībnieki – no NVO, valsts pārvaldes, privātā sektora, pašvaldībām, akadēmiskā sektora un politiķi izteica savas vajdzības un redzējumu par Nacionālās koalīcijas darbību. Vairāk par izveides vajadzību.

Nacionālās koalīcijas darbs notiek divos virzienos:

Domnīca – attīstības politikas, indikatori, monitorings un novērtēšana, interešu aizstāvība un citas sistēmiskas tēmas;

Darbnīca – fokusējoties uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu un sadarbības pasākumiem.

Darbības plānu skatīt šeit.

Koalīcija ir neformāla, un tās sekretariāta funkciju veic Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Vairāk par darbības principiem šeit.

Koalīcijas biedri ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kam interesē vai kas strādā Ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā.

Lai piedalītos Koalīcijas darbā un saņemtu jaunumus, lūdzam aizpildīt šo formu un iesniegt apliecinājuma vēstuli par interesi – vēstules paraugs šeit.

Nacionālā koalīcija ir LAPAS darba ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem turpinājums kopš 2014.gada. LAPAS ir īstenojušas sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektus, sagatavojušas papildus ziņojumu par IAM ieviešau Latvijas Nacionālajam brīvprātīgajam ziņojumam ANO, kā arī nodrošinājušas pārstāvniecību Eiropas un globāla mēroga IAM pasākumos. Ieskatam lasīt šeit (angļu val.).