LV EN RU
Pētījums par NVO attīstību

Vai Tu zini, cik nevalstiskās organizācijas (NVO) ir Tavā pilsētā? Vai Tu iesaisties NVO? Kas ir NVO Latvijā? Šie jautājumi ir atbildēti biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) veiktajā pētījumā „Pārskats par NVO sektoru Latvijā”.

2013. gada garumā eLPA ieguva un analizēja datus par Latvijas NVO sektoru, kā arī izstrādāja sistēmu, kas ļauj analizēt sabiedrības līdzdalības intensitāti un pielāgoja monitoringa sistēmu, lai iegūtu datus par biedrību un nodibinājumu darbību. Ar šo pētījumu eLPA vēlas panākt pozitīvas izmaiņas NVO sektorā, nodrošinot to, ka cilvēki ir gatavi atklāti dalīties ar informāciju NVO sektora sakārtošanas mērķa labā. Iegūtā informācija ir ļāvusi izstrādāt priekšlikumus publiskā finansējuma pārdalei NVO jeb Latvijas NVO fonda izveidei. Priekšlikumi tiks skatīti gan eLPA biedru sapulcēs, diskusijās, kā arī atbildīgo jomu ministrijās.

Projekta sadarbības partneris Latvijas Platforma sadarbības attīstībai (LAPAS) ir sagatavojusi pētījumu par cilvēkdrošības konceptu kopienu līmenī, īpaši, NVO kontekstā. Šogad tika uzsākta rokasgrāmatas izstrāde kopienām, strādājot ar cilvēkdrošības konceptu. Februārī un martā notiek rokasgrāmatas “testēšana” kopienās Latvijā. Rokasgrāmatu plānots publiskot aprīlī.

Projekta ietvaros 2014. gadā ir plānots publicēt pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā” par 2013. gadu. Lai iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem pavasara mēnešos tiks rīkotas reģionālas konferences, kas ikvienam interesentam ļaus iepazīties ar pētījuma rezultātiem, kā arī ar NVO indeksa elektroniskās platformas iespējām.

Nākamais pētījums par NVO sektoru Latvijā tiks veikts 2015. gadā. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā.

Biedrība īsteno projektu „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”, kura vispārējais mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit.

Aktivitātes ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Informāciju sagatavoja:
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
Tel. 67 84 64 64, alianse@nvo.lv