LV EN RU
Projekts “Līdzdalība – pārmaiņu atslēga: atbalsts studentu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai”/ The Project ‘’Participation – a key to change: Contribution to Increasing Students’ Civic Activity’’

Projekta (2010-2011) mērķis bija radīt ilgtspējīgus sadarbības tīklus starp Latvijas un Moldovas studentu organizācijām un akadēmiskajām institūcijām, kā arī stiprināt Moldovas studentu organizāciju interešu aizstāvības kapacitāti. Vairāk par projektu var lasīt zemāk esošajā linkā. The aim of this project (2010-2011) was to create sustainable cooperation networks between Latvian and Moldavian student organizations and academic institutions, and to strengthen the capacity of the advocacy of the Moldavian student organizations. More on the project you can read in the link below.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-09 12:39:46
Kategorija: Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība