LV EN RU
Biodegvielas ietekme uz attīstības politiku/ The Impact of Biofuel on Development Cooperation

Saskaņotas politikas mērķis attīstības jomā ir novērst gadījumus, kad attīstītās valstis ar vienu roku palīdzību sniedz, bet ar otru roku situāciju attīstības valstīs padara sliktāku. Pēdējos gados attīstītās valstis ir spērušas soļus, lai palielinātu atjaunojamo resursu īpatsvaru enerģijas patēriņā. Šis solis kopumā ir vērtējams pozitīvi, tomēr, piemēram, biodegvielas ražošanai ir nepatīkamas un sākotnēji neparedzētas sekas. The aim of coherent policy in development cooperation is to prevent cases, when, on one hand, the developed countries give the aid, but, on the other hand, make the situation worse in developing countries. In recent years, the developed countries have taken some steps to increase the proportion of renewable resources within the energy consumption. In general, this step is valued positive, however, e.g., the production of biofuel can have unpleasant and unexpected consequences.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 15:18:03
Kategorija: Enerģētika