LV EN RU
Pasaules dienas

Projekts “Pasaules dienas” ir Somijas NVO “KEPA” un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (“LAPAS”) kopīgs projekts. Projekta realizācijai tika paredzēti trīs gadi – 2006.g., 2007.g. un 2008.g.

Galvenie projekta mērķi:

1.“LAPAS” NVO kapacitātes celšana (capacity building) un

2. sabiedrības informētība par attīstības jautājumiem (public awareness of
development issues).

Šis projekts tiek realizēts arī 7 Somijas pilsētās, kā arī Tallinā, lai aptvertu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu.
Piemēram, Somijā šī projekta nosaukums ir „Market of Possibilities”, kur pilsētu vietējās NVO ar atraktīviem veidiem informē sabiedrību par saviem mērķiem un darbību. Informācija tiek uzlūkota caur nabadzības, cilvēktiesību, godīgas tirdzniecības un vides jautājumu prizmu, kas aktuāli situācijai trešās pasaules valstīs. Un pats galvenais – par šīm problēmām tiek runāts ar pozitīvu attieksmi!!!

Pirmā Pasaules Diena Latvijā notika 2006. gada 9. septembrī Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās Strēlnieku ielā 4a, aizsākot ikgadējo šāda pasākuma norises tradīciju.

Pasaules Diena ir informatīvi izglītojošs pasākums ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar attīstības sadarbības jautājumiem, Tūkstošgades attīstības mērķiem, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību šajā sfērā, un dažādu pasaules valstu kultūru. Līdzīgi pasākumi tiek regulāri organizēti arī Igaunijā un Somijā.

Pasākumu ar svinīgu uzrunu atklāja un vēlāk ar lekciju par Latvijas attīstības sadarbības politiku uzstājās LR ārlietu ministrs Artis Pabriks.

Pasākumā piedalījās un stendos un prezentācijās ar sevi un savu darbību iepazīstināja 14 nevalstiskās organizācijas: GLEN Latvija, LĢPSVA “Papardes Zieds”, Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, “Integrācija sabiedrībai” – Cietušo atbalsta centrs, “MīTi”, Latvijas Pilsoniskā alianse, “Terra di Mezzo”, IMKA Latvija, AIESEC Latvija, Klubs “Māja”, Latvijas Konservatīvās jaunatnes apvienība un Latvijas Bērnu forums un Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija “Ankol”.

Jau no paša rīta tika atklāta dokumentālo filmu programma un sākās jauniešu debates par attīstības sadarbības jautājumiem. Visu pasākuma laiku apmeklētājiem un dalībniekiem bija iespēja baudīt Tūkstošgades attīstības mērķiem veltītu ANO veidotu izstādi “Sapnim līdzi” un plašu kultūras programmu – uzstājās uzbeku, moldāvu, čigānu un indiešu dziesmu un deju kolektīvi, turklāt katram klātesošajam bija iespēja iejusties mūziķa lomā, piedaloties perkusionistu grupas “Afroambient” priekšnesumā. Īpašu “garšu” Pasaules Dienai piedeva uzbeku plovs un indiešu uzkodas.

Pasākumu finansēja Eiropas Savienība un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, atbalstīja “Mikrofona ieraksti” un “Jāņa Rozes Apgāds”.

LAPAS pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Somijā

No 2007. gada 22. līdz 23. aprīlim Somijas pilsētā Lahti notika projekta „Market of possibilities goes global” (Latvijā – „Pasaules Diena”) pasākums, kurā piedalījās arī LAPAS pārstāvji – projekta koordinatore Latvijā Agnija Jansone, projekta koordinatore Liepājā Lāsma Vaiče un projekta koordinatore Alūksnē Inga Sizova.

Pasākuma laikā notika tikšanās ar Somijas Servisa centra attīstības sadarbībai KEPA pārstāvjiem. Tikšanās laikā tik sniegts ieskats, kā KEPA veic sabiedrības informēšanas darbu, kā arī par KEPA darbību vispārīgi. Tika pārrunāta sadarbība arī par nākamā gada “Pasaules Dienu” Latvijā.

Zambijas pārstāvja Seivjora Mvambva vizīte Latvijā

2007. gada 13. un 14. maijā Latvijā viesojās  Seivjors Mvambva (Savior Mwambwa), Zambija organizācijas “Pilsoniskā sabiedrība nabadzības mazināšanai” (Civil Society for Poverty Reduction) Pilsoniskās iesaistes un interešu aizstāvības programmas vadītājs.

LAPAS dalīborganizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties seminārā par interešu aizstāvību. Apmācību laikā Seivjors sniedza īsu ieskatu Zambijas vēsturiskajā attīstībā un analizēja esošo situāciju nabadzības jomā Āfrikā, kā arī stāstīja par Zambijas pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanu nabadzības mazināšanai un pilsoniskās sabiedrības lomu interešu aizstāvībā (kā ietekmēt budžeta procesu, kā ietekmēt valdības un donoru politiku). Pēc informatīvās daļas notika diskusija par  Eiropas un Latvijas iespējamā loma nabadzības mazināšanā.

Seivjors Mvambva tikās arī ar Latvijas Nabadzības mazināšanas tīklu (pārstāvji no krīzes centra “Skalbes”), pārrunājot pilsoniskās sabiedrības loma budžeta veidošanas procesā un veidus, kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību nabadzības mazināšanas pasākumos.

Pasaules Diena Alūksnē 11. augustā

Sestdien, 11. augustā, visiem alūksniešiem un pilsētas viesiem bija iespēja gan vērot, gan piedalīties Pasaules Dienas Alūksnē aktivitātēs, ko kopā ar Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centru organizēja Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS).

Pasaules Diena ir informatīvi izglītojošs pasākums ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar attīstības sadarbības jautājumiem, Tūkstošgades attīstības mērķiem, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību šajā sfērā, un dažādu pasaules valstu kultūru. Līdzīgi pasākumi tiek regulāri organizēti arī Igaunijā un Somijā.

Pasaules Dienas aktivitātes četru stundu garumā notika parkā pie Jaunās pils un Alūksnes Bērnu un Jauniešu centra (ABJC) telpās. Pasākumu atklāja Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks ar Annas Sakses pasaku par ziediem, velkot paralēles, cik ziedi un pasaules kultūras ir dažādas un ka mums jāspēj novērtēt un izbaudīt tās. Runu teica arī Latvijas Platformu attīstības sadarbībai direktore Māra Sīmane, kura uzsvēra, ka esam viena no attīstītākajām valstīm pasaulē un varam sadarboties un palīdzēt citiem, kam ir mazākas iespējas iegūt izglītību, mājokli un ēdienu.

Par pasākuma vadītāju bija uzaicināts Māris Resnis no Globālās izglītības tīkla – GLEN, kurš pabijis trīs mēnešu brīvprātīgajā darbā Šrilankā, organizējot izglītojošas aktivitātes ar mērķi izskaidrot cunami pārcietušajiem iedzīvotājiem patiesos cunami cēloņus.

Pasākumā piedalījās un stendos un prezentācijās ar sevi un savu darbību iepazīstināja nevalstiskās organizācijas: Eiropas Kustība Latvijā (EKL); Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija; Latvijas Mākslas Medicīnas biedrība; “MīTi” ar galda spēli „Pasaules spēle”; „Veclaicenes Avotiņš” ar vilnas izstrādājumiem un dabīgām tējām; neformālā Trapenes kultūras nama grupa ar saviem rokdarbiem; Pensionāru apvienība ar Ausmas Dobelnieces adītiem un tamborētiem kostīmiem, džemperiem un citiem izstrādājumiem (daudzi izrādīja vēlmi iegādāties šos rokdarbus); Skaidrīte Svare no biedrības „Katrīna” ar burvīgām pērlīšu rotaslietām. Viņa pastāstīja, ka pašlaik gatavojas izstādei.

Visu pasākuma laiku ABJC telpās tika demonstrētas Vides filmu studijas dokumentālās filmas par Etiopiju, Tibetu un ceļojumu pa Jukonas upi.

Apmeklētājiem un dalībniekiem bija iespēja aplūkot Tūkstošgades attīstības mērķiem veltītu ANO veidotu foto izstādi “Sapnim līdzi”, kā arī “GLEN Latvija” jauniešu sagatavoto izstādi „Abpus ekvatoram”. Āra parkā varēja aplūkot izstādes otro daļu par to, kā cilvēki dzīvo dažādās pasaules malās.

Gan apmeklētāji, gan dalībnieki piedalījās stenda diskusijā „Nabadzība – globāla problēma?!”, izsakot savu viedokli un lasot citu domas.

Bērni aktīvi piedalījās zīmējumu konkursā „Es un pasaule”, noslēgumā iegūstot mazas balviņas.

Koncertā „Iepazīsti dažādu kultūru” skatītājus un klausītājus priecēja daudzveidīga programma visiem vecumiem: Gunārs Rudzītis ar saksofonu, graciozās senioru dāmas no „Sidraba pavediena” Alūksnē, „Vīgrieze” no Apes, „Sinda” no Gaujienas un „Bormanītes” no Trapenes ar igauņu, amerikāņu, franču, grieķu un citu tautu dejām parādīja, ka vecums nav šķērslis, lai dejotu. „Sidraba pavediena” vadītāja Nellija � lišāne pastāstīja: „� ie dejotāji iestājušies Latvijas senioru deju apvienībā. Senioru dejas Latvijā ir samērā jauna kustība, kas nākusi no Eiropas. Mēs apgūstam Eiropas tautu dejas, pašlaik mūsu repertuārā ir iekļautas amerikāņu, franču, zviedru, horvātu un citu tautu dejas.”

2008.gadā projekts tiek virzīts caur Āfrikas tēmu – informējot sabiedrību Latvijā par Āfriku. Tādejādi veidojot izpratni par Āfrikas problemātiku, un mēģinot sabiedrības uzmanību pievērst nepieciešamībai palīdzēt un sadarboties ar Āfrikas valstīm. (Mērķis: izpratnes veidošana, izglītošana, intereses radīšana).

Projekta ietvaros tika veidota lekciju sērija par Āfriku „Sapnis par Āfriku”, iesaistot cilvēkus no Latvijas, kas ir darbojušies Āfrikā, veidojot Āfrikas domubiedru loku, kas ar informāciju par Āfriku gribētu dalīties arī ar citiem, un kas pamazām veidotu sabiedrības izpratni par Āfrikas jautājumiem. Lektori, kas ir saistīti ar Āfrikas tēmu, stāstīja par savu pieredzi, redzējumu, izteica savu viedokli par Āfriku un tās valstīm.

Lekcijas vairāk kā mēneša garumā notika ES mājā un tās apmeklēja vairāk kā 130 cilvēki gan studenti, gan NVO pārstāvji, gan arī ministriju ierēdņi un citi.

Sapnis par Āfriku lekciju ciklā piedalījās:

26.02. notika pirmā tikšanās reize, kurā Kristofers Ejugbo (AFROLAT) stāstīja Āfrikas stāstus par Nigēriju. K. Ejugbo savā stāstā rosināja klausītājus uz diskusiju, jautājot jautājumus par Nigēriju, ieinteresējot un rādot fotogrāfijas no praktiskās Nigērijas dzīves. Daudzi uzzināja kaut ko jaunu un neparastu par Nigēriju un tās cilvēkiem un viņu kultūru.

29.02. notika otrā tikšanās reize, kurā Zane Smilga stāstīja par Keniju, kur viņa dzīvoja un strādāja 6 mēnešus. Zane Smilga: “Kenija – tās ir 52 ciltis, kas viena otru aprunā, ir bagātie un nabadzīgie, ir pilsētnieki, ir izglītotie, ir laukos nīkstošie un stiprās sievietes un lepnie vīrieši. Tik daudz kontrastu un nesaprastu Kenijas āfrikāņu attiecību. Pašai grūti aptvert, kā Kenijai izdevās tik dziļi savaldzināt. Zemei, ko bieži izceļ tikai nabadzības, slimību un kriminālajā kontekstā. Bet āfrikāņi tomēr ir lepni – viņi smej par mums, zinot, ka baltie domā, ka viņiem pilsētās nav ceļu, ka melnie visi esot vienādi un ēd daudz saldus banānus. Es stāstīju par savu ikdienas dzīvi Nairobi, kur 6 mēnešus strādāju vietējā datortelefonijas risinājumu uzņēmumā „VTS Foneworx” par marketinga koordinatori un kā mēģināju integrēties viņu sabiedrībā.”

4.03. ar savu stāstu uzstājās bijušais Beļģijas Karalistes vēstnieks Latvijā V.E. Christian Verdonck, kurš ir dzīvojis un strādājis Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņa stāsts bija par šo zemi, par tās īpatnībām, cilvēkiem un viņu attieksmi pret Rietumu valstīm gan no politiskā viedokļa, gan no vēstnieka personīgā skatījuma. Vēstnieks stāstīja arī par Beļģijas vēsturisko ietekmi šajā valstī, kā arī par mūsdienu Beļģijas lomu un nostāju. Lekcijas beigās tika uzdoti interesanti jautājumi, izteikti vairāki komentāri.

5.03. lekciju lasīja Pēteris Timofejevs, kurš dzīvo un studē Zviedrijā, Upsalas Universitātē attīstības studijas. Viņa lekcija bija par Zviedrijas palīdzību Āfrikai, konkrēti Tanzānijai. P.Timofejevs iepazīstināja klausītājus ar Zviedrijas attīstības sadarbības politikas vēsturi un prioritātēm, runāja par Zviedrijas sabiedrības lielo atbalstu attīstības valstīm un Āfriku kā prioritāti. Lektors minēja uzskatāmus piemērus par Zviedrijas attīstības sadarbību Tanzānijā, kā arī diskutēja par Latvijas iespējām pārņemt Zviedrijas praksi. Notika plaša diskusija, klausītāji uzdeva daudz jautājumus un bija ieinteresēti lekcijas tematikā.

11.03. ar saviem stāstiem uzstājās Ilze Saleniece un Līga Krastiņa no “GLEN Latvija”. Lektores iepazīstināja ar “GLEN Latvija” darbību, mērķiem un iespējām. Ilze Saleniece stāstīja par Namībiju, kur 2006.gadā īstenoja attīstības sadarbības projektu, savukārt Līga Krastiņa runāja par savu pieredzi Ganā, kur 2004.gadā īstenoja HIV/AIDS projektu.

19.03. ar savu stāstu uzstājās Toms Rostoks, lektors no Latvijas Universitātes, kurš deva vispārīgu pārskatu par Āfrikas valstu vājuma cēloņiem un šīs problēmas iespējamiem risinājumiem. Lekcijas laikā tika rādīta arī viena no Bob Geldof in Africa īsfilmām, kā arī notika diskusijas par šo tēmu.

1.04. savā stāstā dalījās Imants Gross, kurš vienu gadu darbojies kā cilvēktiesību eksperts bēgļu nometnē uz Etiopijas un Sudānas robežas. Viņš stāstīja par redzētu un piedzīvoto savā darba laikā, kā arī radīja fotogrāfijas. I.Gross ir Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors.

Tāpat, iesaistot “LAPAS” NVO, kā arī studentus, tika organizētas “Pasaules dienas” vairākās Latvijas pilsētās – Liepājā, Valmierā, Alūksnē, Rīgā. Šo pilsētu iedzīvotāji tika informēti par Tūkstošgades attīstības mērķiem, attīstības sadarbību caur Āfrikas tēmu (tika rādītas filmas par Āfriku un laikrakstos tika publicēti raksti par Āfriku, attīstības sadarbību u.c.).

Pasaules dienas Valmierā

Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas studentu apvienību (ViASA) un AIESEC no 4.04.-11.04. notika Pasaules dienas Valmierā. Tā bija iespēja arī valmieriešiem uzzināt kaut ko vairāk par Āfrikas kontinentu, tradīcijām, kultūru, politiku un sadarbības iespējām.

Valmierā nedēļas garumā notika dažādi ar Āfrikas tēmu saistīti pasākumi un aktivitātes, kurās varēja iesaistīties ikviens, kam bija interese. Vidzemes Augstskolas telpās tika rādītas filmas par Āfriku („Geldof in Africa”; „Hotel Rwanda”, kā arī „Riga. Banjul. Scarborough. Pa latviešu sapņu pēdām”).Valmieras integrētajā bibliotēkā notika tematiskais vakars “Āfrikas ceļojumi”, kur neformālā gaisotnē, cilvēki, kas bijuši Āfrikā dalījās ar savu pieredzi ar citiem.Valmieras bērnu bibliotēkā notika bērnu vakars, kur bērniem tika stāstītas Āfrikas pasakas un stāsti, izkrāsotas sejas Āfrikas motīvos un veidoti Āfrikas zīmējumi.

Valmieras pilsdrupās notika arī aktivitātes brīvā dabā, kur tika rīkoti dažādi priekšnesumi – dejotas afrikāņu dejas, degustēti pasaules vīni un dažādi ēdieni, notika dažādas aktivitātes bērniem (seju izkrāsošana, plakāta Zambijas bērniem gatavošana, u.c.), fotokonkursa “Atrodi Āfriku Valmierā” un Āfrikas zīmējumu konkursu uzvarētāju apbalvošana, kā arī vakara noslēguma pārsteigumā uzstājās Nils Īle ar grupu Afroambient.

Āfrikas dienas Valmierā noslēdzās ar lekciju un stāstu ciklu par Āfriku, kur ar saviem stāstiem uzstājās Zane Smilga (AIESEC) „6 mēneši Kenijā IT uzņēmumā”; Pēteris Timofejevs „Zviedrijas palīdzība Āfrikai” un Liene Jurgelāne (GLEN) „Audiovizuāla prezentācija par Āfriku”.

Pasaules dienas Alūksnē

Sadarbībā ar un Alūksnes NVO atbalsta centru no 14.07. līdz 19.07. notika Pasaules dienas Alūksnē.

Nedēļas garumā Alūksnes bērnu un jauniešu centrā tika rādītas filmas par Āfriku, notika dažādas aktivitātes jauniešiem, kā arī publicēti raksti par Āfriku vietējos laikrakstos.

19.07. Alūksnes bērnu un jauniešu centrā pagalmā notika arī aktivitātes brīvā dabā, kur tika rīkoti dažādi priekšnesumi. Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās – iepazīt dažādu organizāciju darbību, pārbaudīt savas zināšanas par Āfriku, degustēt afrikāņu ēdienus, izgatavot kādu krāsainu pērļu rotu, izmēģināt krāsainus vilnas filcēšanas darbus, izkrāsot seju pēc Āfrikas stila motīviem! Pasākuma ietvaros uzstājās arī dažādi mākslinieki: Mārcis Kalniņš (Afrikāņu bungas), līnijdejotājas, vēderdejotājas, Alūksnes grupa “Volyst”, dažādi vietējie dziedātāji.

Pasākumi bija plaši apmeklēti un veicināja lielu interesi Alūksnē

Pasaules dienas Liepājā

Sadarbībā ar Liepājas NVO centru no 6.10. līdz 11.10. notika Pasaules dienas Liepājā. Tās bija pēdējās „Pasaules dienas”, ko organizēja LAPAS, jo šogad projekts „Pasaules dienas” noslēdzās.

Nedēļas garumā Liepājā tika rādītas filmas par Āfriku, notika dažādas aktivitātes jauniešiem, stāstīti aculiecinieku stāsti par Āfriku, kā arī publicēti raksti par Āfriku vietējos laikrakstos.

11.10. Liepājā Rožu laukumā notika arī aktivitātes brīvā dabā, kur tika rīkoti dažādi priekšnesumi. Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās – iepazīt dažādu organizāciju darbību, pārbaudīt savas zināšanas par Āfriku un Tūkstošgades attīstības mērķiem, degustēt afrikāņu ēdienus, izgatavot kādu lietu no pārstrādātas tetra pakas („Radi Vidi Pats”), uzpīt rokassprādzi, izgriezt no finiera Āfrikas dzīvnieku figūras u.c. Notika arī zīmējumu konkursa „Es šajā pasaulē” izstāde un zīmējumu novērtēšana. Tā pat ik viens varēja izpausties uz asfalta ar krītiņiem izzīmējot savu Sapni par Āfriku. Bija iespēja arī piedalīties spēlē „Pasaules izspēle”. Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi Āfrikas iedzīvotāju atbalstam, ko darīs Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas Komitejas Jaunatnes Komisijas pārstāvji ar savām ziedojumu kastēm.

Pasākuma ietvaros uzstājās arī dažādi mākslinieki: Nils Īle ar grupu AFROAMBIENT; interešu centrs „Pēcskola” sadarbībā ar Liepājas vācu kopienu „ASNS”; Grobiņas līnijdejotāji; Liepājas Universitātes Folkloras draugu kopa „ Baļķi”; Liepājas krievu kopiena „Unisons”; Liepājas Universitātes teātra studija „Rikošets”; Liepājas ukraiņu biedrība „Rodyna”; Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejas ansamblis „Tev mana sirds”; mūziķis Raivis Bružis; Liepājas Universitātes netradicionālo deju studija „Arabeska”.

Pasaules dienas ietvaros Rīgā tika atzīmēta Āfrikas diena

Projekta “Pasaules dienas” ietvaros Afrolatviskā asociācija (Afrolat) sadarbībā ar LAPAS rīkoja Āfrikas dienas svinības Rīgā, kas notika šī gada 24.maijā.

25. maijs pasaulē tiek atzīmēta kā Āfrikas diena. Šīs svinības ir pārdomu laiks par Āfriku pirms un pēc koloniālisma, par Āfrikas kultūru, cilvēkiem, mākslu, dzīvesveidu un problēmām.

Vienlaicīgi Afrolat atzīmēja savu 5 gadu pastāvēšanas gadadienu. AfroLat aktīvi darbojas iecietību veicināšanas, antidiskriminācijas un rasisma izskaušanas lauciņā, kā arī popularizē afrikāņu kultūru Latvijā. Šī organizācija nenogurdināmi turpina strādāt, lai iedrošinātu sabiedrību būt daudz atvērtākai un pieņemošākai attiecībā uz dažādību, toleranci un savstarpējo integrāciju.

Pasākumā piedalījās vairāk kā simts cilvēki, ar atklāšanas runām uzstājās ārvalstu vēstniecību pārstāvji, kā arī dažādu kopienu un organizāciju pārstāvji.

Pasākuma laikā tika izsludināts konkurss (viktorīna) par Āfrikas kontinentu, kas deva iespēju ikvienam novērtēt savas zināšanas par Āfriku.

Atzīmējot Āfrikas dienu, AfroLat atskatījās uz piecos gados paveikto, priecēja viesus ar afrikāņu ēdieniem, afrikāņu deju ritmiem un skanīgām dziesmām. Pasākumā uzstājās AfroLat dibinātāji – dziedātāji no grupas Los Amigos Kristofers Ejugbo un Pīters Mensahs, afrikāņu ritma meistari Afroambient Nila Īles vadībā un Latvian Blues Band.

Informācija par “TAM gatavi?” elektronisko grāmatu www.tam2015.com

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Somijas NVO “KEPA” un Eiropas Savienību projekta “Pasaules dienas” ietvaros organizēja aktivitāti Jaunie Tūkstošgades attīstības mērķu eksperti, kuras galvenais mērķis bija izveidot elektronisko grāmatu “TAM gatavi?” par Tūkstošgades attīstības mērķiem, to dimensiju, situāciju Latvijā un pasaulē.

Aktivitātes mērķis bija veidot izpratni par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), par kuriem tika apmācīti jaunieši, liekot viņiem saprast un izpētīt, kas tie mērķi ir un ko Latvija realitātē dara, lai īstenotu šos mērķus.

Aktivitātes rezultātā tika apkopota informācija, izveidojot elektronisku grāmatu “TAM gatavi?”, kura tika prezentēta un ielikta mājas lapā, kā arī Jaunajiem ekspertiem būs iespēja to prezentēt saviem vienaudžiem jebkurā laikā. Šī elektroniskā grāmata ir unikāla, jo Latvijā līdz šim elektroniskas informācijas latviešu valodā par TAM un to izpēti nav.

Projekta aktivitātes notika augustā, septembrī un oktobrī. No 27.augusta līdz 29.augustam viesu namā “Pilsētnieki” Tukuma rajonā notika jauniešu apmācība, kuras laikā tika saliedēta komanda, izveidotas darba grupas, jaunieši iepazīstināti ar pamatinformāciju par mērķiem. Piedalījās profesionāli eksperti un lektori.

Septembris bija pētniecības laiks, kura laikā jaunieši izpētīja un mēģināja izprast mērķa būtību un apkopot, ko Latvija reāli dara, lai īstenotu attiecīgo mērķi. Jaunieši tikās ar attiecīgajām organizācijām, valsts institūcijām un to pārstāvjiem.

Oktobrī tika apkopota iegūtā informācija un izveidota elektroniskā grāmata “TAM gatavi?”, kas 17.oktobrī (Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena) tika prezentēta.

Grāmatā ir sadaļas par katru mērķi – pamatinformācija un Jauno ekspertu grupu izpētes darbs attiecīgi par katru mērķi. Tāpat tur ir atrodami viedokļi par TAM un attīstības sadarbību, fakti, ierosinājumi un idejas.

Ieskaties un iepazīsties ar TAM!!! www.tam2015.com

Informāciju sagatavoja Zanda Martiņuka, projekta „Pasaules dienas” vadītāja Latvijā