LV EN RU
Lokālie #MerkeAttistiba pasākumi Latvijā

Kampaņas “Mērķē attīstībā!” jau notikušie un arī ieplānotie lokālie pasākumi Latvijas reģionos:

 • Daugavpils Universitātē I 25.-26.10. 2012 un 05-06.11.2021.

Daugavpils Universitātē norisinājās Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra rīkotā, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai veltītas darbnīcas “Mērķē attīstībā!”. Darbnīcās piedalījās vieslektori Viktorija Kozlovska un Liene Rimicāne Leikuma. Tika diskutēts pat IAM un to īstenošanu, labās prakses piemēriem. Uzzini vairāk šeit.

 • Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā I 28.10.2021., 09.11.-10.11.2021.

Pasākumu rīkoja Madonas novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar izstādes “Vienbil Divbil Trībil Trābil” radošās komandas autorēm un Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešiem.

 28. oktobrī tiešsaistē zoom notika pirmā diskusija, tikšanās ar 41 Madonas valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas 10. – 12. klašu jaunieti. Tikšanos vadīja muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde kopā ar kolēģi mākslas nodaļas vadītāju Elīnu Krupko un izstādes autori Zani Zajančkausku, video sveicienu sūtīja arī  Marija Krivošeina (arī izstādes autore).

Tikšanās mērķis bija izstāstīt par kampaņas nozīmi un nepieciešamību, Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un aktualizēt problēmjautājumu, kurā strādāt un darboties kopā ar jauniešiem. Mums aktuālais jautājums ir bēgļi un patvēruma meklētāji, vēsturē un mūsdienās. Uzzini vairāk šeit.

9. un 10. novembrī norisinājās izglītojošas lekcijas par darbnīcā risināto tēmu – bēgļi un patvēruma meklētāji, kurās ar savu pieredzi jomā jauniešus izglītoja PROVIDUS vadošā pētniece Ieva Raubiško un organizācijas “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāve Evija Stupiša.

 • Baltijas reģionālais fonds: Jauniešu studija “BaMbuss” I 17.11.2021.

Jauniešu studija “Bambuss” kampaņas “Mērķē attīstībā” ietvaros ir uzsākusi online problēmu apkopošanas kampaņu! Aicinām Tevi pievienoties ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķu (IAM) darbnīcai, kas norisināsies ZOOM platformā; 17.11, pl. 18:00!

Darbnīcas laikā mēs noskaidrosim kas ir ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķi, kāda ir to nozīme Latvijas un mūsu apkārtnes kontekstā, kā arī, pats galvenais, meklēsim tiem reālus, iespējamus risinājumus! Uzzini vairāk šeit!

 • Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā I 25.11.2021.

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 25. novembrī 3.-5. un 6.-9. klašu skolēniem norisināsies darbnīca kampaņas “Mērķē attīstībā” ietvaros, kurā tiks padziļināti risināta problēma – telefonatkarība skolēnu vidū. Problēma atbilst trešajam ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim – laba veselība un labklājība. Ar izglītojošu lekciju darbnīcā piedalīsies klīniskā psiholoģe, “Latvijas atkarības psihologu apvienības” pārstāve – Inga Dreimane.

 •  Limbažu vidusskolā I 15.11.2021.

Limbažu vidusskolā 15. novembrī 10. klasēm notika IAM ieviešanai veltīta darbnīca “Mērķē attīstībā!”.

Darbnīcas sākumā skolēni iepazina 17 ANO Ilgtspējas attīstības mērķus, stādāja pārī, saskatīja problēmas un meklēja risinājumus Darbnīcas otrajā daļā skolēni sprieda par problēmām pašvaldībā, centās ieraudzīt problēmas, veidoja domu kartes, kurās atspoguļoja iespējamos risinājumus. Skolēni pievērsa uzmanību vides piesārņojumam, velo drošībai, upju piesārņojumam, notekūdeņiem, atpūtas iespējām un komunikācijai. Nākamais solis ir plānot, kā jaunieši varētu iesaistīties aktuālo jautājumu risināšanā, konkrētāk izstrādāt priekšlikumus un pieteiktos uz sarunu ar Limbažu novada pašvaldības deputātiem vai citām amatpersonām. Jaunieši gūtu pieredzi kā līdzdarboties parlamentārajā demokrātijā.

Ideju darbnīca notika laikā, kad visā Latvijā sākas Ekoskolu rīcības dienas, kuru tēma ir „Īstais brīdis sākt…!” un arī skar ANO IAM par klimatu, ūdeni, bioloģisko daudzveidību, dzīvību uz Zemes un ES Zaļo kursu. 16. novembrī jaunieši noskatījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas idejas Konferencei par Eiropas nākotni, kurā uzstājās arī Limbažu vidusskolas komanda. Skolēni noklausījās ekspertu vērtējumu un rezumējumu par paustajām idejām. Ar jauniešiem tika pārrunātas līdzdalības iespējas no savas pašvaldības līdz valsts un ES līmenim.

Vairāk informācijas par IAM darbnīcas norisi Limbažu vidusskolā.

 • Biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” sadarbībā ar Tukuma 2. vidusskolu I 26.11.-17./20.12.2021.

Lai IAM globālo dimensiju padarītu saprotamāku, no 2021. gada 26. novembra līdz 17./20. decembrim biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” aicina Tukuma 2. vidusskolas skolēnus iesaistīties informatīvajā kampaņā izpratnes un rīcības par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu un aktivizēšanu “Mērķē attīstībā!” skolēnu dzimtajā pilsētā Tukumā.

Projekta gaitā Tukuma 2. vidusskolas skolēni apmeklēs un iepazīsies ar kultūras telpas TUKKU MAGI, Pasta ielā 26, Tukumā, objektu, kurā darbojas biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā”. Noklausīsies IAM eksperta on-line lekciju par IAM un izstrādās konkrētu projektu, fokusējoties uz IAM nr.11. “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”.

Projekta laikā skolēni, apskatot minēto objektu – ēkas/īpašuma stāvokli, atrašanās vietu – un izpētot tā vēsturi, identificēs problēmas – kā degradēts objekts ietekmē un kādu iespaidu atstāj uz Tukuma pilsētvidi, iedzīvotājiem, uzņēmējdarbību, tūrismu, pilsētas ilgtspēju u.tml. Analizēs dažādus aspektus, identificēs objekta atjaunošanas/izmantošanas potenciālu un ieguvumus Tukuma pilsētai un kopienai. Rezultāti tiek prezentēti biedrībai un “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” un Tukuma novada pašvaldības pārstāvim/-ei.

 

 • Brocēnu vidusskola I 6.11. un 23.11.2021.

Brocēnu vidusskolā IAM darbnīcas ietvarā 6.11 notika darbnīcas problēmu apzināšanās process, savukārt  23.11. norisinājās tikšanās ar ekspertiem.

 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola I novembris – decembris, 2o21

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir  uzsākusi aktivitāšu 1.posmu – skolēni  iepazinās ar IAM un mēģināja saskatīt problēmas, izveidojot  plakātus ar lokālām un nacionāla līmeņa problēmām. Plānotas vēl 2 nodarbības, kuru laikā skolēni izstrādās problēmu risināšanas priekšlikumus, kā arī vienosies par to, kādus ekspertus vai organizāciju un pašvaldību pārstāvjus aicināsim uz diskusiju. Aktivitātes plānots paveikt līdz 17.decembrim.  Vairāk info Facebook, Instagram un skolas mājas lapā.

 

 • Krāslavas ģimnāzijā
 • Salacgrīvas jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “Bāka”
 • Līvānu 1. vidusskolā
 • Talsu Valsts ģimnāzijā
 • Cēsu Pilsētas vidusskolā
 • Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā
 • Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
 • Balvu novada muzejā
 • Mālpils vidusskolā
 • Viļānu vidusskolā

 

Kampaņa tiek finansēta no EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra un Ārlietu ministrijas līdzekļiem.

LOGO_ AIF_lielais_melnsGEW2020_VisibilityLogoBar(1)Ārlietu ministrija