LV EN RU
Vadlīnijas AS projektu ieviesējiem

Vaks.AS“Attīstības sadarbības politikas rezultātu sasniegšana divpusējā sadarbībā” vadlīnijas attīstības sadarbības projektu izstrādātājiem un īstenotājiem (2022)

Vadlīniju mērķis ir sniegt atbalstu īstenotājiem divpusējās attīstības sadarbības projektu kvalitātes paaugstināšanai un politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.

Materiāla autors:
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)