LV EN RU
Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā/ The Guidelines in the Development/ Global Education

Vadlīnijas izveidoja Latvijas un ārzemju eksperti izglītības un attīstības izglītības jomā projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’. Tās ietver ieteikumus attīstības izglītības jautājumu ietveršanai mācību stundās un ārpusstundu pasākumos. The guidelines were made by Latvian and foreign experts in education and global education issues within the project “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’ (Schools as satellites in the global education). They include advices for the global education issues’ inclusion at the lessons at school and free time activities.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 01:21:36
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība